Utworzenie kanału klasy na Slack'u

Na http://pspo-edu.slack.com możemy tworzyć kanały (ang. channels) dla klas lub dla innych tematów.

Uwaga! To ważne by w tym kromu wybrać “Add specyfic people” i nie dodawać wszystkich do nowo utworzonego kanału. Można też pominąć ten krok